RAKENNUTTAMINEN

RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttaminen on keskeinen osa rakennusprojektia, sillä se sisältää tarveselvitykset sekä suunnittelu- ja toteutusvaiheet. Rakennuttajakonsultti on ammattilainen, joka auttaa rakennushankkeen etenemisessä. Hänen tehtävänään on varmistaa, että projektinsuunnittelu, organisointi, suunnitteluohjaukset ja rakentaminen edistyvät asetettujen tavoitteiden mukaan.

Rakennuttaminen alkaa usein alustavasta suunnitteluvaiheesta, jossa määritellään hankkeen tavoitteet, budjetti ja tarpeet sekä valitaan sopiva toteutusmuoto. Tässä vaiheessa rakennuttajakonsultin tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään taloudellisesti kannattavat ratkaisut ja varmistaa, että rakennusprojekti on toteutettavissa resurssien puitteissa.

Suunnittelupöydältä työmaalle

Kun rakentamisen valmistelut on tehty, siirrytään rakentamispäätökseen. Tässä vaiheessa rakennuttajakonsultti vastaa rakentamisenohjauksen etenemisestä ja huolehtii yhteistyöstä eri osapuolten, kuten arkkitehtien, insinöörien ja
rakennusurakoitsijoiden kanssa. Rakennuttajakonsultti myös varmistaa, että rakennusprojekti etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kun rakennusprojekti valmistuu ja annetaan asiakkaan käyttöön, puhutaan rakennusprojektin vastaanotosta. Tässä vaiheessa rakennuttajakonsultti tarkistaa, että rakennus täyttää kaikki asetetut laatuvaatimukset ja että kaikki dokumentit ovat kunnossa rakennuksen käyttöönottoa varten.

Rakennuttajakonsultin avulla varmistetaan, että rakennusprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti ja aikaan saadaan laadukas lopputulos. Rakennuttajakonsultti voi myös huolehtia rakennusprojektin eri määritetyistä tavoitteista esim. budjetin ja aikataulun hallinnasta sekä yhteistyöstä eri osapuolten kanssa, jotta rakennusprojektisi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennuttaminen on olennainen osa rakennushankkeen etenemistä, ja rakennuttajakonsultin avulla voit olla varma, että hankkeesi onnistuu.

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttaminen ja valvonta ovat tärkeimpiä osa-alueita rakennushankkeen etenemisessä. Rakennuttamisen
tehtäviin kuuluu toteutusvaiheessa hankkeen johtaminen, rakennuttamisen organisointi, toteutuksen suunnittelu ja ohjaus sekä hankkeen päättäminen.

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rakennus, sekä sen ympäristö täyttävät asetetut laatuvaatimukset. Rakennuttajakonsultti vastaa valvonnasta yhdessä rakennusurakoitsijan kanssa. Valvonta auttaa tuomaan esiin ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat, ja takaa osaltaan laadukkaan sekä turvallisen lopputuloksen.

Kokeneen rakennuttajakonsultin avulla saat tietotaitoa ja laajat yhteistyöverkostot, jolloin hankkeen toteutus onnistuu tavoitteidesi mukaan. Qtio Oy on toiminut vuodesta 2009 osana suuria ja pieniä rakennushankkeita pääkaupunkiseudulla sekä ympäri Suomen. Jos haluat vahvan ammattilaisen hankkeesi tueksi, ota meihin yhteyttä jo tänään, jotta löydämme sinulle parhaan ratkaisun.

OTA YHTEYTTÄ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.