PROJEKTIJOHTAMIEN

Tarjoamme projektijohtopalveluita. Olemme olleet mukana jo yli sadassa projektissa ympäri Suomen ja ulkomailla. Jos etsit luotettavaa kumppania rakennushankkeellesi, Qtio Oy on valmiina yhteistyöhön. Tutustu lisää projektijohtamiseen tai ota meihin suoraan yhteyttä.

Projektijohtaminen prosessina

Rakentamisen projektinjohdon sisältö sovitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Palveluun voi kuulua rakennusprojektin suunnittelunohjausta, koordinointia ja valvontaa alusta loppuun saakka. Projektinjohtaminen on tehtävä, joka vaatii laajaa osaamista ja asiantuntemusta, riskien arviointia sekä ongelmanratkaisukykyä.

Tehokas projektijohtaminen on olennaista minkä tahansa rakennusprojektin onnistumiselle, sillä se auttaa varmistamaan, että projekti valmistuu ajallaan ja vaadittujen laatustandardien mukaisesti. Se auttaa myös minimoimaan riskejä ja vähentämään kalliiden viivästysten tai odottamattomien ongelmien todennäköisyyttä. Projektijohtaminen on Qtio Oy:lle arkipäivää ja yritys on ollut mukana Suomessa mittavissa sekä isoissa projekteissa.

Projektin johtaminen alkaa hyvästä suunnittelusta

Projektin johtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on projektisuunnittelu, -ohjaus ja raportointi. Tähän sisältyy projektin sovittujen palveluiden lisäksi, tavoitteiden asettaminen ja projektin loppuun saattamiseen tarvittavien resurssien ja tehtävien tunnistaminen. Se sisältää myös sovitun aikataulun ja välietappien seuraamista sekä mahdollisien riskien tai ongelmien ennakoimista, joita voi syntyä projektin aikana.

Toinen tärkeä osa rakennusprojektien johtamista on budjetointi ja taloushallinto. Tämä edellyttää yhteistyötä asiakkaan kanssa hankkeen kustannuksien määrittämiseksi. Me autamme tarvittaessa valvomaan, että projekti pysyy budjetissa. Kustannusten ja projektin kulujen seurannan avulla pidetään huolta, että menot ovat budjetin mukaisia.

Riskien arviointi ja hallinta ovat myös kriittinen osa rakennusprojektien hallintaa. Tähän sisältyy mahdollisten riskien tunnistaminen, jotka voivat vaikuttaa projektiin, kuten sää, materiaalipula tai toimitusketjun viivästykset, ja valmiussuunnitelmien laatiminen näiden riskien vähentämiseksi.

Vahva projektinjohto varmistaa, että viestintä toimii

Viestintä on keskeinen osa rakennusprojektien johtamista. Rakennusprojektipäällikön on kyettävä kommunikoimaan tehokkaasti useiden sidosryhmien kanssa, kuten asiakkaiden tai urakoitsijoiden. Tämä edellyttää kaikkien pitämistä ajan tasalla projektin sovitusta edistymisestä ja mahdollisten huolenaiheiden tai ongelmien ratkaisemisesta.

Näiden tehtävien lisäksi rakennusprojektipäällikkö voi myös tarvittaessa olla vastuussa työntekijöiden,
urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palkkaamisesta. Tarjoamme tukea tilaajalle, jotta voimme varmistua projektin onnistuneesta lopputuloksesta.

Modernit työkalut osana tehokasta projektinjohtamista

Käytämme työssämme alan standardeja työkaluja ja tekniikoita, jotka auttavat rakennus- ja kiinteistöprojektien hallinnassa ja projektijohtamisessa. Kotopro-dokumentointityökalun avulla voit luottaa, että raportointi hoituu mutkattomasti, vältät ylimääräisen kiireen ja näin säästät projektissasi aikaa sekä rahaa. Me pidämme huolen, että työmaan dokumentointi sujuu vaivattomasti koko rakennusprojektin ajan.

Toinen tärkeä työkalu käytössämme on Congrid -ohjelmisto. Sen avulla parannamme yhteistyön aikana rakennus- tai kiinteistöprojektin tuottavuutta, laatua, turvallisuutta sekä teemme siitä kustannustehokasta. Congrid-ohjelmiston avulla tiedämme, mitä työmaalla tapahtui eilen, mikä vaatii korjausmenetelmiä ja mitkä osa-alueet ovat tarkastettu. Näistä kaikista pystymme raportoimaan niin johtoporrasta kuin lattiatasoa reaaliaikaisesti, jotta projektijohtaminen sujuu vaivattomasti rakennushankkeen aikana – aina luovutusvaiheeseen asti.

Keskeinen osa toimivaa ratkaisua

Rakennusprojektin projektijohtaminen voi olla monimutkainen ja haastava tehtävä, mutta se on välttämätöntä minkä tahansa rakennusprojektin onnistumiselle. Suunnittelemalla, koordinoimalla ja ohjaamalla hanketta tehokkaasti projektinjohtaja auttaa varmistamaan, että projekti valmistuu ajallaan, budjetissa ja vaadittujen laatustandardien mukaisesti.

Meillä on rautaista kokemusta vuodesta 2009 lähtien lähes kaikista mahdollisista rakennus- ja kiinteistöprojekteista. Siksi olemme varmoja siitä, että pystymme tarjoamaan myös sinulle Suomen parasta palvelua projektinjohtamiseen missä tahansa hankkeessa. Ota yhteyttä jo tänään, jotta voimme aloittaa toimivan yhteistyön!

OTA YHTEYTTÄ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.